Kik İhale Danışmanlık
Yazarlar
ihale danışmanlığı , kamu ihale ilanları , ihale ilanları , kamu ihale danışmanı , kamu ihale ilanları
Deniz
ARSLAN

Kamu İhale Hukuku
İDARECE VERİLEN İHALE İPTAL KARARLARINA KAMU İHALE KURULUNUN YAKLAŞIMI
KAMU İHALELERİNDE YERLİ İSTEKLİLER İLE YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULAMASI
KAMU SOSYAL TESİSLERİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE ÖN MALÎ KONTROL SÜRECİ
ORTAK GİRİŞİMLERDE İHALEYE BİRDEN FAZLA TEKLİF VERME DURUMU
ORTAK GİRİŞİMİN KAMU İHALELERİNE YÖNELİK BAŞVURU VE DAVA EHLİYETİ
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN İFASINDA CEZALI ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN MÜCBİR SEBEPLERİN YÜKLENİCİNİN TAAHHÜDÜNE ETKİSİ
KAMU İHALE HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEPLER VE ETKİLERİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE MEZUNİYET BELGELERİNİN KULLANIMI
KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLAR VE MİLLETVEKİLLERİNİN KAMU İHALELERİNE KATILIMI
İLAN YAPILMASI ZORUNLU OLMAYAN PAZARLIK USULÜ İHALELER
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN İFASINDA ORTAK GİRİŞİM ORTAKLARININ SORUMLULUĞU
KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ İMZALANDIKTAN SONRA İŞ ORTAKLIĞININ HİSSE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?
DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE PARASAL LİMİT DÂHİLİNDE VE TEMSİL AĞIRLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARDA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU OLUŞABİLİR Mİ?
DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
DAVET USULÜ İLE YAPILAN İHALELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
DAVET USULÜYLE YAPILAN İHALELERDE İHALEYE DAVET EDİLMEYEN KİŞİLERİN DAVET EDİLEN KİŞİLER İLE ORTAK GİRİŞİM OLUŞTURMALARI
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL ALIMINA YÖNELİK MÜNFERİT SÖZLEŞME SÜRECİ
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kamu İhale Mevzuatı
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
Kamu İhale Genel Tebliği
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
KİK Kararları
İhalelere katılmaktan yasaklanmış olan isteklilerin ihalelere katılamayacağı, bu yasağın teklif mektubunu imzalayan temsilcilerini de kapsadığına yönelik Kamu İhale Kurulu Kararı
Duyurular
İhalelere katılmaktan yasaklanmış olan isteklilerin ihalelere katılamayacağı, bu yasağın teklif mektubunu imzalayan temsilcilerini de kapsadığına yönelik Kamu İhale Kurulu Kararı
 
Kik İhale Danışmanlık | 2014 Tüm hakları saklıdır.
Bizi Takibedin | Facebook | Twitter | Pinterst | Instagram
kamu ihale ilanları